بامبیلو

تولید سنگ در کارخانه

29 دی 01 ساعت 12:30
در این کار از لجن سنگ ضایعات به دست آمده از کارخانه های فرآوری سنگ گرانیت و مرمر برای ساخت سنگ های مصنوعی با استفاده از تراکم ارتعاشی در محیط خلاء استفاده شد.
تولید سنگ در کارخانه

در این کار از لجن سنگ ضایعات به دست آمده از کارخانه های فرآوری سنگ گرانیت و مرمر برای ساخت سنگ های مصنوعی با استفاده از تراکم ارتعاشی در محیط خلاء استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش محتوای لجن سنگ ضایعات، جذب و چگالی آب افزایش یافته و مقاومت های خمشی، فشاری و کششی کاهش می یابد. این نتایج همچنین نشان داد که با ترکیب 50 درصد لجن سنگ، 12 درصد کوارتز آسیاب شده، 25 درصد ضایعات شیشه و 13 درصد رزین در فشار تراکم 12 مگاپاسکال، فرکانس ارتعاش 30 هرتز و شرایط خلاء در 50 میلی متر جیوه، دال های سنگ مصنوعی با جذب آب کمتر از 0.64، چگالی کمتر از 2.68، مقاومت خمشی بیشتر از 45 مگاپاسکال، مقاومت فشاری بیش از 90 مگاپاسکال و مقاومت کششی بیش از 35 مگاپاسکال را می توان به دست آورد. دال های سنگ مصنوعی به دست آمده در این پژوهش از چگالی و جذب آب و مقاومت خمشی، فشاری و کششی مناسبی نسبت به سنگ های طبیعی برخوردار بودند و بنابراین می توان آن ها را به عنوان مصالح ساختمانی ایده آل برای پوشش دیوارها یا کف سنگفرش در نظر گرفت.


امتیاز دهی به مقاله 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره تولید سنگ در کارخانه نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات (0)
ترتیب