پروانه

1401/10/29   18:11
پروانه سانان حشراتی هستند که تقریباً همه مردم آ‌ن‌ها را می شناسند و دارای چهار بال هستند که سطح بال ها بوسیله پولک پوشیده شده است. لارو همه گونه های پروانه سانان به استثنا چند گونه محدود از گیاهان مختلف تغذیه می کنند.
پروانه

پروانه سانان حشراتی هستند که تقریباً همه مردم آ ن ها را می شناسند و دارای چهار بال هستند که سطح بال ها بوسیله پولک پوشیده شده است. لارو همه گونه های پروانه سانان به استثنا چند گونه محدود از گیاهان مختلف تغذیه می کنند. تعدادی از گونه ها در این راسته از آفات بسیار مهم درختان میوه و تعداد معدود دیگر در شرایط گلخانه ای جزء آفات گیاهان زینتی به شمار می روند. برای شناسایی و تفکیک گروه های مختلف پروانه سانان، دو ویژگی مهم رگ بندی بال و مکانیسم جفت شدن بال های جلو و عقب به هنگام پرواز قابل توجه است. رگ بندی بال در پروانه سانان نسبتاً ساده و تعداد رگ های عرضی و طولی کم است. در پروانه ها چهار مکانیسم برای جفت شدن بال های جلو و عقب به هنگام پرواز وجود دارد که عبارتند از: 1- فیبولا (Fibula) 2- ژوگوم (Jugum) 3- فرنیلوم (Frenulum) 4- هیمورال اَنگِل (Humeral angle) عمده پروانه های روز پروازی که در طبیعت مشاهده می شوند دارای مکانیسم هیمورال انگل هستند. لارو پروانه ها بصورت های مختلفی از گیاهان تغذیه می کنند. تعدادی از آن ها آزادانه از قسمت های مختلف گیاه مانند برگ، میوه یا گل تغذیه می کنند و یا در داخل شاخه و تنه درختان بافت چوبی گیاه را استفاده می کنند. تعداد معدودی از گونه ها هم جزء آفات انباری هستند و در شرایط انباری از انواع خشکبار تغذیه می کنند. راسته لپیدوپترا به پنج زیر راسته تقسیم می شود که عبارتند از: 1. زیر راسته زوگلوپترا (Zeugloptera) ؛ تنها پروانه هایی هستند که دارای آرواره بالا می باشند. بنابراین توانایی تغذیه از مواد جامد مثل گرده گل ها را دارند و این ویژگی در سایر پـروانـه هـا دیــده نمی شـود. در ایـن زیـر راستــه خـانـواده میـکروپـتریـژیـده (Micropterygidae) حائز اهمیت است 2. زیر راسته داکنونیفا (Dacnonypha) ؛ گرچه حشرات کامل دارای آرواره هستند ولی آرواره هایشان غیرفعال است. در واقع گاله های مربوط به هر یک از آرواره های پایین بهم متصل شده و خرطوم را بوجود آورده اند که بوسیله آن از مواد مایع تغذیه می کنند. 3. زیر راسته اکسوپوریا (Exoporia) ؛ در این راسته خانواده ای به نام هیپالیده (Hepialidae) وجود دارد که از نظر شکل ظاهری شباهت به پروانه های اسفینژیده (Sphingidae) دارد ولی لاروهای آن ها عموماً از ریشه گیاهان تغذیه می کنند. 4. زیر راستهمونوتریزیا (Monotrysia)؛ تعدادی از گونه های مونوتریزیا بصورت می نوز فعالیت می کنند. مهم ترین خانواده این زیر راسته استیگملیده (Stigmellidae) است که لارو های آن از پارانشیم برگ های گیاهان تغذیه میکنند. 5. بزرگترین زیر راسته دیتریسیا (Ditrysia) ؛ عمده پروانه ها در این زیر راسته تقسیم بندی می شوند


امتیاز دهی به مقالهScoring the article 
ثبت نظر یا سوالRegister comments or questions
نام و نام خانوادگیfirst name and last name
ارسال
نظراتComments   (1)
ترتیب
امیرعلی زمانی کد: 7175

بچه ها بخونید جالبه

پاسخ
1401/11/03
ans_result_7175
دلار: 58,655تومانبیت کوین: 64,373 دلار
586550
fa