بامبیلو
مسابقه بازاریابی شماره 1018

به کاربرانی که بتوانند محتوای آموزشی از امکانات سایت به تفکیک قسمت فروشندگان و بازاریابی و یا هر یک از بخش های سایت تولید کنند پاداشهای خوبی به نفرات اول داده خواهد شد.
در نظر داشته باشید محتواهایی آموزشی باید در زمینه آموزش کاربران سایت باشد نمونه "آموزش ثبت نام و فعال سازی حساب کاربری" . " آموزش بازاریابی" . " آموزش ثبت محصول" و ...
آموزشها به صورت فایل PDF و WOORD باید به ایمیل سایت به آدرسهای bambilo.ir@gmail.com , info@bambilo.ir ارسال شوند.